top of page
TURVALLISUUSPALVELUT

TURVALLISUUSPALVELUT

JA VARTIOINTI

VARTIOINTI

Olemme suomalainen vartiointiyhtiö ja tuotamme vartiointipalveluja joustavasti asiakasyritysten yksilöllisiin tarpeisiin, valmiina reagoimaan muuttuviin tilanteisiin. Tarjoamme vain palveluita, jotka pystymme yhteistyössä hoitamaan parhaiten asiakasta palvelevalla tavalla.

 

Kattavan raportointijärjestelmämme avulla tuotamme asiakkaalle tarkat tilastot tapahtumista aina päivätason raportoinnista kuukausi – ja vuositason koosteisiin asti. Käytämme tarkkaa rekrytointiseulaa, jonka päämääränä on löytää asiakasyritykselle soveltuvimmat tekijät.

Tehtävissä hyödynnetään kohteen teknisiä turvallisuusjärjestelmiä, kuten kameravalvonta-, kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja paloilmoitinjärjestelmiä. 

Vartiointipalvelut
bottom of page